Jednak dlaczego więcej polskich dzieci urodziło się w skrajnej biedzie? Czy w Świnoujściu mieszkańcom żyje się lepiej? Mimo działań dającym preferencje inwestorom, mimo priorytetowych inwestycji typowo miejskich, mimo niskiego poziomu bezrobocia?

M. 2014-07-29 (22:43)
Największym dramatem jest bieda pracujących! Jak to jest, że pracujący człowiek nawet na półtora etatu po opłatach nie może wyżywić i utrzymać swojej własnej osoby, nie mówiąc o tym, że kompletnie go nie stać na założenie rodziny! Kto wprowadził i utrzymuje nadal umowy śmieciowe zabierające ludziom pracy szansę na nawet skromne i godne życie, gdzie jest minimalna stawka za godzinę pracy, którą rząd miał niby wprowadzić? Co to jest za wynagrodzenie 6,50 zł. za godzinę? Zarobki 1092 zł., a czynsz za mieszkanie 680 zł.! Co to jest, to jeszcze jest praca, czy niewolnictwo, ja już padam ze zmęczenia, nie miałam urlopu od kilku lat, jestem głodna, jem tylko zupki chińskie i kajzerki, chociaż pracuję od świtu do nocy i nie stać mnie na własną rodzinę, nie chcę żyć w tym kraju!!!
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wiecej-polskich-dzieci-urodzilo-sie-w-skrajnej-biedzie,wid,16784245,wiadomosc.html?ticaid=1132ca
To jeden z komentarzy, który odzwierciedla sytuację ludzi pracujących. Oczywiście są też tacy, którzy radzą sobie lepiej, z wykształceniem i bez.

Na stronie www.iswinoujscie.pl, przeczytałam „Najniższe, a najbardziej cieszące wskaźniki” autor: Rzecznik Prezydenta Świnoujścia. Przyznam, że z przyjemnością. Delektowałam się informacją o niskim wskaźniku bezrobocia, który dla Świnoujścia wynosi 3,4%. Rzecznik mówi o wysokim dochodzie podatkowym na jednego mieszkańca, co stawia (miasto Świnoujście) nas w czołówce polskich gmin.
Czytam dalej, o sprzyjającej infrastrukturze, zwolnieniu od podatku od nieruchomości dla inwestorów, o aktywizacji biznesu dla lokalnych przedsiębiorców w tworzonym Centrum Usług Mulnik, o powołanym specjalnym wydziale zajmującym się bezpośrednio obsługą inwestorów. Czytam, że do Świnoujścia ściągane (jak? na siłę?) są najlepsze marki. Miasto Świnoujście otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia, szczerze gratuluję!
Informacja dyrektor świnoujskiego PUP, o tym, że większość klientów PUP stanowią pracodawcy, a nie bezrobotni sukces. Jednak jest coś, co nie pozwala mi cieszyć się tym dokonaniem.
Dlaczego? Ktoś powie, że się czepiam, za dużo czytam, za bardzo analizuję? Dlaczego odczuwam na własnej skórze coś innego,  moja rodzina, znajomi również?
Niepokój mój potwierdziła informacja z dnia 29.07.2014 umieszczona na stronie www. wiadomosci.wp.pl „więcej polskich dzieci urodziło się w skrajnej biedzie” Dowiaduję się, „że załamał się wieloletni pozytywny trend. Wzrósł zasięg nędzy wśród najmłodszych, który od 2005 roku udawało się ograniczać – alarmuje „Rzeczpospolita”.
Więc?
Ja to widzę tak.
W załączniku do Uchwały Nr XLVII/397/2008, Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 bardzo dobrze dokonana jest analiza i postawiona diagnoza. Opisane są cele i zasady pomocy społecznej. „Dokument taki pozwala całościowo spojrzeć na zagadnienia związane z realizacją w mieście zadań z zakresu polityki społecznej. Systematyzuje on działania różnych instytucji i organizacji określając kierunki tej polityki. Takie ujęcie tematu pozwala na określenie obszarów wymagających dodatkowego wsparcia i intensyfikacji działań”
Czytam dalej „Z wieloletnich obserwacji i praktyki wynika, iż głównymi przyczynami trudnych sytuacji osób nie jest bezrobocie, które pamiętamy z lat 90 XX wieku i początków XXI wieku lecz nieumiejętność znalezienia się na zmieniającym się rynku pracy, przyzwyczajenie do nie robienia niczego, brak świadomości społecznej, a także zobojętnienie i apatia”.
Dalej: Głównym celem ograniczającym bezrobocie w Świnoujściu jest: TWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W CELU ICH AKTYWIZACJI.
Działania: Nauka przedsiębiorczości na każdym poziomie edukacji – realizowanie programów rozwijających myślenie strategiczne, prowadzenia analiz i uczących podejmowania decyzji. Prowadzenie działań na rzecz zmiany postaw osób dotkniętych i zagrożonych bezrobociem. Rozwój lokalnych programów na rzecz przedsiębiorczości: doradztwo, szkolenia, konsultacje dla nowych przedsiębiorców, Inkubator Przedsiębiorczości. Stworzenie warunków do utworzenia Klubu Integracji Społecznej. Prowadzenie działań mających na celu zbudowanie etosu pracy. Rozwijanie aktywnych narzędzi rynku pracy skierowanych do osób bezrobotnych (np. prac społecznie użytecznych).
To się dzieje.
Jednak dlaczego więcej polskich dzieci urodziło się w skrajnej biedzie? Czy w Świnoujściu mieszkańcom żyje się lepiej? Mimo działań dającym preferencje inwestorom, mimo priorytetowych inwestycji typowo miejskich, mimo niskiego poziomu bezrobocia?
Te pytania burzą mój obraz miasta Świnoujście, w którym niskie bezrobocie podnosi standard życia jego mieszkańców.

źródło:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wiecej-polskich-dzieci-urodzilo-sie-w-skrajnej-biedzie,wid,16784245,wiadomosc.html?ticaid=1132ca
http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/32400/
http://bip.um.swinoujscie.pl/index.php?bip_id=12503&cid=3287&q=obowi%C4%85zywania

 

Flota Świnoujście – polski klub sportowy grający w I lidze piłki nożnej

Martwi mnie sytuacja w której obecnie znalazł się Klub Sportowy FLOTA, nie chcę powtarzać komentarzy tych dobrych i tych złych. Moim zdaniem musi być jasno powiedziane – Klub Flota ma być czy nie? Nie pytam czy w 4 lidze czy w 1 lidze. Jeżeli ma być to tylko w 1 lidze. Wszyscy zainteresowani szukają właściwego rozwiązania, to dobrze. Wierzę, że ludzie którym się chce wejdą na właściwą drogę. Nie ulega wątpliwości, że powinien zostać powołany zespół mądrych ludzi, ekspertów z doświadczeniem aby wspólnie wypracować stanowisko. To stanowisko powinno zostać przedłożone radnym, aby ponownie głosowali. Głosowali z przekonaniem, że FLOTA należy do Świnoujścia. Męczące są dyskusje o tym ile milionów należy przeznaczyć na klub Flota. Jeżeli radni wybiorą Świnoujście, już dzisiaj świadomie wpłyną na to, jak pozyskać kwoty, aby zawodnicy i trenerzy mieli komfort pracy. Przy zachowani zdrowych proporcji podziału budżetu. Mam tylko jedno pytanie, gdzie w całym tym procesie dochodzenia Floty do 1 ligi z nawarstwiającymi się problemami były osoby pełniące nadzór kontrolny nad Klubem MKS FLOTA

Tak bardzo nie chcę!

Tak bardzo nie chcę, krzyczę.
Konflikt na Ukrainie już dotyczy każdego z nas. W fazie negocjacji, mediacji wydawać by się mogło, że przedstawiciele MSZ i politycy prowadzą rozmowy ogólnie rozumiane jako dyplomatyczne. Chętnie na Majdanie robione zdjęcia i próba zwrócenia na siebie uwagi, dzisiaj ma znaczenie – wagi życia. Życia na Ukrainie w Rosji w Polsce, na świecie.
W zestrzelonym Boenigu 777 byli nieświadomi obywatele wolnego świata, dzieci, którzy krzyczeli – tak bardzo nie chcę. Z trwogą myślę o matkach opłakujących dzieci, o dzieciach pozbawionych rodziców, dzieciństwa, o bólu, o naszej przyszłości. Słyszę ich krzyk.
Cyt:„Europejscy politycy i komentatorzy powinni odpowiedzieć sobie na kilka pytań.
Na przykład: czy wolno strzelać do buntowników, występujących siłą przeciw władzy?
Czy fakt, iż władza została wybrana w drodze demokratycznych wyborów ma w tej kwestii jakieś znaczenie?
Czy sytuacja, w której buntownicy ci zajęli budynki administracji publicznej uzasadnia użycie broni, czy też nie?
Czy lepsza jest władza, która chwali się (prawdziwie lub nie) zlikwidowaniem tysiąca przeciwników – czy taka, która wypiera się (prawdziwie lub nie) zlikwidowania setki?
Byłoby dobrze ustalić jakieś „europejskie standardy” w tej kwestii”
Agnieszka Wołk-Łaniewska, publicystka polska, Warszawa
Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/2014_07_15/Przyjazny-ogien-polskiej-propagandy-8265/

Jeden z komentarzy
Zofia 15 lipca, 17:54
…Akurat w tej chwili Ukraina sięgnęła po pomoc propagandową z Polski – odbyły się rozmowy ukraińskiego prezydenta z polskim premierem, szef polskiej dyplomacji ostro atakuje Rosję, i chyba już dotarł do Kijowa. To jest przemyślana akcja przed środowym szczytem Rady Europy. Ukraina wszystkimi sposobami, nawet bardzo prymitywnymi usiłuje wmówić partnerom na Zachodzie, że Rosja odpowiada za brak pokoju na Ukrainie, że szykuje atak lub nawet atakauje już Ukrainę. Bombarduje ukrainskie wsie i miasteczka, by wmawiać, że to ….rosyjskie samoloty robią! Wszystko po to, by za tą propgandowo-militarną zasłoną ukryć bestialskie praktyki jakie stosuje na wschodzie własnego kraju wobecj ludności cywilnej. Im więcej dowodów dociera do na Zachód o tychdziałaniach, tym bardziej nasila się antyrisyjska propaganda ze strony Ukrainy. Żenujący jest w tym wszstkim udział Polski.
Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/2014_07_15/Przyjazny-ogien-polskiej-propagandy-8265/

 

ZUS/OFE i co jeszcze?

Ważne jest że mam wybór. Czy dobry trudno ocenić dzisiaj. Żyjemy w ciekawych czasach, jesteśmy zdumieni, rzucamy mięsem na lewo i prawo, ale idziemy do przodu. Żyjemy w ciekawych czasach, bo coraz większa świadomość swoich praw wśród ludu buduje mosty równe dla wszystkich. Nie muszę być posłem, radnym, prezydentem aby decydować, ja mam wybór. Ja mam możliwość wyrażania swojej opinii. Opinii mojej, opinii popartej wiedzą w danym czasie, biorąc pod uwagę wydarzenia i opinie zainteresowanych osób. Istotne są opinie tych osób bo one pobudzają do krzyczenia i szukania właściwych rozwiązań. Oczywiście moje rozwiązania w danym momencie są najwłaściwsze.
Zaczęło się od wyboru ZUS czy OFE.

Tym się interesuję

W sobotę (12.07) odbyły się warsztaty aktywności społecznej Zachodniopomorskich Euroliderk. Uczestniczki wzbogaciły spotkanie wskazując wiele inspiracji do działania oraz podstaw do dalszej współpracy. Prowadząca Dorotka Korczyńska z lekkością i zrozumieniem otwierała kolejne drzwi możliwości, dla nas.
Dorotka mówiła o: rodzajach działalności społecznej; podstawach prawnych działalności społecznej; jak założyć organizację pozarządową; finansowaniu działań społecznych – źródła, formy i możliwości; praktycznych przykładach działalności społecznej; działalności społecznej na co dzień – media tradycyjne i społecznościowe, kontakty z władzami i innymi organizacjami, możliwościach i ryzyku w działalności społecznej.
W podsumowaniu był czas na burzę pomysłów wśród uczestniczek do tworzenia własnej akcji społecznej. Akcji, którą w Świnoujściu my uczestniczki przeprowadzimy. Mamy czas aby doprecyzować główne założenia. Jest propozycja aby zorganizować na świeżym powietrzu integrujące wydarzenie dla mieszkańców Świnoujścia.
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przeważały głosy za tematem – poznaj swojego kandydata. Oczywiście jeżeli w plenerze to w parku, spotkania przy kocykach tematycznych z ekspertami i kandydatami. Obowiązkowo strefa zabaw dla dzieci.
Będzie się działo!

Polityka

Czy w ogóle jest potrzebna?

Czy funkcja regulacji obszaru polegającą na tworzeniu i stosowaniu zasad i procedur współpracy, rywalizacji i kompromisów w zakresie zdobywania, utrzymywania, sprawowania i tracenia władzy a także wywierania na nią wpływu jest prawdziwa?

Czy aktywny udział obywateli w życiu politycznym lokalnych społeczności jest dla nich samych konieczny, by mogli odnaleźć sens i czerpać z zasad unormowanych przez system prawny?

Stawiam tezę:

tak