O mnie

DSC_8027 my

„Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na to życie cudzym życiem. Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia będąc sterowanym przez innych. Nie pozwól by zgiełk opinii innych zagłuszył twój wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One jakimś cudem już wiedzą kim tak naprawdę chcesz zostać. Wszystko inne ma wartość drugorzędną”.
Steve Jobs

Zdybel Aneta
Obecnie: specjalista ds. organizacyjnych i współpracy międzyregionalnej w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński”
Działalność: była radna Rady Miasta Świnoujście (2002-2006) była ławnik Sądu Rejonowego w Świnoujściu, od 2009 do 2012 przewodnicząca Polsko–Niemieckiego Forum Kobiet Euroregionu „Pomerania” w Świnoujściu;
1999 dyplom mgra politologii i nauk społecznych, specjalność socjologia na Uniwersytecie Szczecińskim, 2001 studia podyplomowe z prawa administracyjnego
i samorządowego na Uniwersytecie Szczecińskim, 2005 studia podyplomowe w zakresie administracji europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie, 2013 studia podyplomowe w zakresie psychologii zarządzania „Akademia Euroliderek” Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis Uniwersity z siedzibą w Nowym Sączu, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki;
2001 praktyka w lokalnej gazecie Lausitzer Rundschau w Cottbus; 2003 szkolenie z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i procedurach funkcjonowania w strukturach wspólnotowych w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie; 2004 praktyka w Urzędzie Gminy Ahlbeck w Biurze Koordynacyjnym Rozwoju Strukturalnego Wysp Wolin i Uznam w Ahlbeck; 2012 Anscom Usługi informatyczne szkolenie Excel zaawansowany z elementami programu Word JWA centrum edukacyjne; szkolenie Lokalna Grupa Rybacka w okresie zamykania PO Ryby 2007-2013 i przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2012; 2013 JWA centrum edukacyjne monitoring i ewaluacja LSROR jako element kontroli prawidłowej realizacji lokalnej strategii w LGR; 2014 Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych – Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych.
Nominowana do tytułu „Wyspiarz Roku 2008”.
Zainteresowania żeglarstwo, dobra książka, przyjemna muzyka, poznawanie różnorodności kultur społecznych, politycznych, gospodarczych. Języki angielski, niemiecki w stopniu użytkowym. Szczęśliwa mama Eli i Piotra.

 

 

Dodaj komentarz